Ενεργειακές Μελέτες

Για ανακαίνιση κτιρίων ή κατασκευή νέων, για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, για ΣΥΘΗΑ και ΑΠΕ.

Μελέτες κτιρίων και εγκαταστάσεων του τριτογενούς τομέα (δημόσιου και ιδιωτικού) και βιομηχανιών. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα ακόλουθα αποτελέσματα

ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (42.617m2)Απλή αποπληρωμή (έτη)
Ριζική ανακαίνιση>5
Ελεύθερη μηχανική ψύξη (free cooling)1,9
Αντικατάσταση δικτύου και τερματικών μονάδων κλιματισμού5,7
Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου1,4
Ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας από ΚΚΜ5,3
Σύστημα ψύξης0,85

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΑπλή αποπληρωμή (έτη)
Βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση γεωτρήσεων ομάδας Γ΄Άμεση
Λειτουργία γεωτρήσεων εντός περιόδων χαμηλότερης χρέωσης σύμφωνα με το τιμολόγιο της ΔΕΗΆμεση
Διόρθωση συντελεστή ισχύος (συνφ)0,33
Παράκαμψη αντλιοστασίου για την πλήρωση της δεξαμενής διανομής από τις γεωτρήσεις ομάδων Α΄ και Β΄0,17

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Απλή αποπληρωμή (έτη)
Ανάκτηση θερμότητας από τα καυσαέρια του λέβητα
Ανάκτηση θερμότητας από τα καυσαέρια του ελαιόθερμου
Ανάκτηση θερμότητας από τον ατμό στα πλυντήρια
Ανάκτηση θερμότητας από τους συμπιεστές και συμπυκνωτές της βιομηχανικής ψύξης
4,3
Αντικατάσταση μόνωσης δικτύου διαθερμικού λαδιού   1,1

Για τους ενεργειακούς ελέγχους και τις μελέτες χρησιμοποιούνται κατάλληλα λογισμικά και μετρητικός εξοπλισμός.