Ενέργεια.
Όση χρειάζεται.
Όπου χρειάζεται
 
   

H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την ανάπτυξη της χώρας και την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει.

 
   
Ακολουθώντας νέες πρακτικές και σύγχρονη μεθοδολογία μπορούμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες με μετρήσιμα αποτελέσματα:
Ενεργειακή Επιθεώρηση , Σχεδιασμός , Εφαρμογή / υλοποίηση , Παρακολούθηση
 
         
         
   
Ένα φιλόδοξο έργο βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στο φωτισμό υλοποιήθηκε, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σε κατάστημα της εταιρείας parabita (Ερμού 45), από...
περισσότερα
 
       
       
         
   
Στην Ελλάδα, η εξοικονόμηση ενέργειας δεν αποτέλεσε μέχρι σήμερα, ουσιαστική προτεραιότητα με αποτέλεσμα το πεδίο εφαρμογής να είναι ευρύ και το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας εξαιρετικά μεγάλο...
περισσότερα
 
       
       
         
 
 
Σε ένα κτίριο
Στο κέλυφος, στις εγκαταστάσεις, στη λειτουργία
περισσότερα
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
Σε μια βιομηχανία
Στην παραγωγική διαδικασία, στην ενεργειακή διαχείριση
περισσότερα
 
         
 
Ενεργειακός Έλεγχος

Η εταιρεία HELESCO Α.Ε. παρέχει τη διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, εξασφαλίζοντας τεχνική επάρκεια, εχεμύθεια αλλά και οικονομική απόδοση. Η HELESCO Α.Ε. διαθέτει δύο ενεργειακούς ελεγκτές Γ΄ Τάξης (Α.Μ. 6 και 68) με αποτέλεσμα να μπορεί να διενεργήσει οποιονδήποτε ενεργειακό έλεγχο.
Περισσότερα...
     
 
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.