"…Η χρήση χρηματοδοτικών διευκολύνσεων από τρίτους αποτελεί καινοτόμο πρακτική που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Με τις διευκολύνσεις αυτές, ο δικαιούχος αποφεύγει επενδυτικές δαπάνες χρησιμοποιώντας μέρος της οικονομικής αξίας των εξοικονομήσεων ενέργειας που προκύπτουν από επενδύσεις τρίτου για την αποπληρωμή του επενδυτικού κόστους και των τόκων του τρίτου…"

ΟΔΗΓΙΑ 2006/32/EC για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.

 
 
H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει
 
   
 
Μια νέα πρακτική
 
 

Ακολουθώντας νέες πρακτικές και σύγχρονη μεθοδολογία μπορούμε και προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τη ΣΕΑ, η HELESCO A.E., δεσμεύεται για το ενεργειακό αποτέλεσμα που προκύπτει από την υλοποίηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα προτείνει και θα σχεδιάσει. Η αμοιβή της εξαρτάται απόλυτα από το αποτέλεσμα αυτό.

Λόγω της παρούσας οικονομικής συγκυρίας αλλά και της ανάγκης μείωσης των λειτουργικών δαπανών, η ΣΕΑ αποτελεί την ενδεδειγμένη, τεχνική και οικονομική λύση, για τις επιχειρήσεις του βιομηχανικού και του τριτογενούς τομέα.

Επισημαίνεται ότι οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας προσαρμόζονται τεχνικά και οικονομικά στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες της επιχείρησης.

 


 
     
Μια νέα γλώσσα
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου (κατά κανόνα ΕΕΥ/ESCO) περί μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την οποία πληρωμές για τις επενδύσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με το συμβατικώς συμφωνούμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα...
 
 
   
   
   
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.