Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου «....για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες........», που αποσκοπεί στην οικονομικά αποτελεσματική βελτίωση της  ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση ενέργειας και στην ανάπτυξη αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών.

Νόμος 3855/2010
 
 
 
 
 
H helesco φιλοδοξεί να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων μέσω των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει
 
   
 
Μια νέα φιλοσοφία
 
 

Το μέλλον του πλανήτη μας αλλά και το μέλλον του οργανισμού ή της επιχείρησής σας εξαρτάται από τη σωστή διαχείριση της ενέργειας. Η λύση είναι απλή. Για να αλλάξει η προοπτική μας, πρέπει να αλλάξει πρώτα η οπτική μας. Κι αυτή είναι η μόνη δύσκολη αλλαγή.

Η helesco, ως η πρώτη ολοκληρωμένη εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε για να καλύψει και στη χώρα μας την επιτακτική ανάγκη για δράση στα ενεργειακά ζητήματα που απασχολούν τον πλανήτη και έχουν άμεσες επιπτώσεις τόσο στον τομέα του περιβάλλοντος, όσο και στον τομέα της οικονομίας.

Η ενέργεια δεν είναι ανεξάντλητη, ειδικά αν παρατηρήσουμε τις αλλαγές που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των πηγών της. Η αύξηση της παραγωγικότητας και οι σύγχρονες συνθήκες ζωής έχουν οδηγήσει στην αλόγιστη χρήση ενέργειας από τις καθημερινές έως τις πιο σύνθετες βιομηχανικές και τεχνολογικές λειτουργίες. Η ιδέα όμως που μας οδηγεί σε δράση προκύπτει από τη διαπίστωση ότι με λιγότερη ενέργεια μπορούμε να έχουμε την ίδια απόδοση με αισθητή μείωση κόστους και με σημαντικές βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Σχεδιάσαμε λοιπόν, υπηρεσίες που στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και της καλύτερης αξιοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.

Στην helesco πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα χρόνος να αναστρέψουμε τη σημερινή δυσμενή κατάσταση και για αυτό στηρίζουμε με τα έργα μας, την εθνική προσπάθεια για την επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων, λειτουργώντας, παράλληλα, συμβουλευτικά στην οργάνωση και εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων που έχουν οριστεί ως το 2020.

 
     
Μια νέα γλώσσα
Ενεργειακός έλεγχος


Συστηματική διαδικασία από την οποία προκύπτει επαρκής γνώση του υφιστάμενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή μιας ομάδας κτιρίων, μιας βιομηχανικής δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης και ιδιωτικών ή δημόσιων υπηρεσιών, με την οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονομικώς αποτελεσματικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και μετά την οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσμάτων.

Περισσότερα...
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.