Μια νέα ομάδα
 
  Εταίροι - Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  
 


Γιώργος Καμάρας
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Παύλος Γαβριηλίδης
Αντιπρόεδρος

Λουκάς Γαβριήλ
Μέλος

Γιώργος Πολυμενόπουλος
Μέλος
 
     
Μια νέα γλώσσα
Εξοικονόμηση ενέργειας


Ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται με τη μέτρηση ή/και τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την υλοποίηση ενός ή περισσότερων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση.

Περισσότερα...
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.