Παρακολούθηση
 
 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ξεκινά η παρακολούθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της αποπληρωμής της επένδυσης. Η παρακολούθηση και η αποτίμησή της εξοικονόμησης ενέργειας διενεργούνται με κοινά αποδεκτό τρόπο. Η μέθοδος παρακολούθησης και ο τρόπος αποπληρωμής έχουν καθοριστεί στη σύμβαση. Η μέθοδος παρακολούθησης μπορεί να βασίζεται α) αποκλειστικά σε υπολογισμούς, β) σε κοινά αποδεκτή μέθοδο αποτίμησης ή γ) σε συνεχείς μετρήσεις. Η helesco είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση ενώ ο πελάτης μας παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση, όπως έχει συμφωνηθεί αρχικά. Σε συμφωνηθέντα διαστήματα, παραδίδουμε εκθέσεις σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας που έχει επιτευχθεί, το υπόλοιπο πληρωμής καθώς και την τρέχουσα τιμή στην οποία μπορεί ο πελάτης να αγοράσει τη σύμβαση από την helesco.

 
     
Μια νέα γλώσσα
Σύμβαση ενεργειακής απόδοσης

Συμβατική συμφωνία μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου (κατά κανόνα ΕΕΥ/ESCO) περί μέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την οποία πληρωμές για τις επενδύσεις πραγματοποιούνται ανάλογα με το συμβατικώς συμφωνούμενο επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα...
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.