Ενεργειακός Οδικός Χάρτης 2050
 
 

Στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου μείωσης κατά 80% των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου το 2050, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον περασμένο Δεκέμβριο τον «Ενεργειακό Οδικό Χάρτη 2050». Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται με ανάλυση σεναρίων επίτευξης του στόχου.

Εκτός από τα δύο βασικά σενάρια, τα οποία περιλαμβάνουν τρέχουσες τάσεις, μακροπρόθεσμες προβολές οικονομικής ανάπτυξης, μέτρα και πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί αλλά και την αναθεώρηση τους μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα, τους στόχους μείωσης CO2, διείσδυσης των ΑΠΕ, προώθησης της Εξοικονόμησης Ενέργειας τις Οδηγίες για την εμπορία των αερίων ρύπων, τον ενεργειακό φόρο και το Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση, υπάρχουν πέντε σενάρια «απανθρακοποίησης» με διαφορετική βαρύτητα εφαρμογής (Ενεργειακή Απόδοση, ΑΠΕ, Πυρηνικά και Αποθήκευση CO2).

Ο στόχος δεν είναι η υιοθέτηση ενός από αυτά τα σενάρια αλλά ένας ευέλικτος συνδυασμός μέτρων από όλα τα σενάρια. Σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος Οδικός Χάρτης αποτελεί μια βάση συζήτησης για τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε. Το μόνο δεδομένο είναι ότι, σύντομα πρέπει να αποφασιστούν οι απαραίτητες υποδομές, που απαιτούνται μέχρι το 2030, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη του στόχου το 2050.

Σύμφωνα με την Επιτροπή  το κόστος των σεναρίων «απανθρακοποίησης» μέχρι το 2030 κυμαίνεται μεταξύ 130 και 140 €/MWh με φθηνότερο αυτό της εντατικοποίησης της βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης.

Βλέποντας ότι η Ε.Ε. προγραμματίζει τα επόμενα βήματα στον τομέα της ενέργειας, είναι φυσικό να αναρωτηθούμε τι γίνεται με την Ελλάδα θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε? Σαφώς οι προτεραιότητες είναι άλλες, αλλά σίγουρα πρέπει μέσα στη γενικότερη αναδιοργάνωση να μπουν κάποιες σταθερές βάσεις για να χτίσουμε σιγά – σιγά πάνω σ’ αυτές το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Η όποια ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα της χώρας, πρέπει να βασιστεί σε έναν σωστό ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίος δεν θα έχει ως στόχο το περιστασιακό κέρδος αλλά μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες μας, εκμεταλλευόμενοι την τεχνική και οικονομική υποστήριξη της Ε.Ε.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 2050 [pdf]