Ενεργειακός Έλεγχος
 
 

Ο ενεργειακός ΄έλεγχος, μια περιεκτική αξιολόγηση της πραγματικής ενεργειακής απόδοσης των χρησιμοποιούμενων εγκαταστάσεων και του υπάρχοντος εξοπλισμού ενός οργανισμού, μας βοηθά να προσδιορίσουμε τις απαραίτητες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και να τις ιεραρχήσουμε. Ένα έργο μπορεί να ξεκινήσει χωρίς ενεργειακό έλεγχο, σε περίπτωση που ο πελάτης είναι σε θέση να προσδιορίσει συγκεκριμένο τμήμα των εγκαταστάσεων του για μια συγκεκριμένη μελέτη ή έργο εφαρμογή.

 
     
Μια νέα γλώσσα
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών, συμπεριφορικών ή/και οικονομικών αλλαγών.

Περισσότερα...
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.