«Η διαχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι ΕΕΥ θα ενθαρρυνθούν ώστε να χρηματοδοτήσουν την εφαρμογή τέτοιων δράσεων»
 
 
 
 
 
 
   
 
Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό
 
 
  • Πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης των εγκαταστάσεων.
  • Energy process integration management.
  • Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
 
     
Μια νέα γλώσσα
Προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Δραστηριότητες που εστιάζονται σε ομάδες τελικών καταναλωτών και που, κανονικά, οδηγούν σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα...
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.