«Εκτιμάται ότι οι
μη-ενεργοβόρες βιομηχανίες έχουν δυνατότητα εξοικονόμησης μέχρι και του 30% της υφιστάμενης ενεργειακής τους κατανάλωσης.»
 
 
 
Σχεδιάζουμε υπηρεσίες για την καλύτερη δυνατή απόδοση των οργανισμών μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της σωστής αξιοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
 
   
 
Στην παραγωγική διαδικασία και στις βοηθητικές χρήσεις
 
 
  • Eπεμβάσεις στην παραγωγή και μεταφορά θερμότητας (καυστήρες, λέβητες, φούρνοι κλίβανοι, δίκτυα μεταφοράς) με βελτίωση καύσης, μόνωση, ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση εξοπλισμού, συστήματα ελέγχου.
  • Επεμβάσεις στα συστήματα που καταναλώνουν θερμότητα (ξηραντήρια, συστήματα εξάτμισης, απόσταξης κλπ.) με βελτιώσεις στη μόνωση, ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση εξοπλισμού, συστήματα ελέγχου.
  • Επεμβάσεις στα συστήματα διάθεσης και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (μετασχηματιστές, αγωγοί, κινητήρες, αντλίες, ανεμιστήρες, αεροσυμπιεστές, ψύξη, παραγωγικός εξοπλισμός κλπ.) με διαχείριση φορτίων, βελτίωση συνφ., εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών, αντικατάσταση εξοπλισμού, μείωση απωλειών δικτύων, ανάκτηση θερμότητας και συστήματα ελέγχου.
 
     
Μια νέα γλώσσα
Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Όλες οι δράσεις που κανονικά οδηγούν σε επαληθεύσιμη ή μετρήσιμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα...
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.