«Η οδηγία 2005/32/EC καθορίζει τα κατώτατα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης για τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.»
 
 
 
 
 
 
   
 
Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό
 
 
  • Αντικατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης (καυστήρες, λέβητες), υποκατάσταση πετρελαίου με φυσικό αέριο όπου είναι εφικτό, αναβάθμιση δικτύων διανομής, χρήση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού κ.α.
  • Εγκατάσταση εναλλακτών θερμότητας στο κύκλωμα του νερού ψύξης του συμπυκνωτή, εγκατάσταση κεντρικού αυτόματου συστήματος βελτιστοποίησης της συνολικής λειτουργίας του συγκροτήματος, εγκατάσταση κύκλου economizer σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες με ικανότητα διανομής 100% νωπού αέρα.
  • Σχεδιασμός βέλτιστης λύσης τεχνητού φωτισμού, αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων όπου απαιτείται, διατάξεις ρύθμισης φωτεινότητας και ελέγχου.
 
     
Μια νέα γλώσσα
Εξοικονόμηση ενέργειας

Ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται με τη μέτρηση ή/και τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την υλοποίηση ενός ή περισσότερων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση.

Περισσότερα...
 
 
 
  Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.