Σχεδιασμός
 
 

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τον ενεργειακό έλεγχο, ξεκινά η φάση του σχεδιασμού. Στη φάση αυτή συντάσσεται έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι υπολογισμοί εξοικονόμησης ενέργειας ανά επέμβαση και το αντίστοιχο κόστος – όφελος. Ο σωστός σχεδιασμός συγκεντρώνει τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγεί σε λήψη αποφάσεων και στην έναρξη της εφαρμογής/υλοποίησης. Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού δεν προϋποθέτει υποχρεωτική μετάβαση στην επόμενη φάση.

 
     
Μια νέα γλώσσα
Μηχανισμοί ενεργειακής απόδοσης

Γενικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από κυβερνήσεις ή κρατικούς φορείς για τη δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου ή κινήτρων για τους συντελεστές της αγοράς προκειμένου να παρέχουν και να αγοράζουν ενεργειακές υπηρεσίες και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα...
 
 
 
  Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.