"Και να που ξαφνικά τα βλέμματα όλων στράφηκαν προς το περιβάλλον. Και να που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε, έστω και αργά, τις καταστροφικές συνέπειες της συμπεριφοράς μας προς τον πλανήτη..."
 
   
 
Μια νέα οπτική
 
 

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο δυσάρεστων εξελίξεων και σημαντικών ανατροπών. Τα δεδομένα άλλαξαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και πλέον η χώρα έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε κατά την περίοδο ανάπτυξης της χώρας να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες δομές λειτουργίας του κράτους έτσι ώστε σήμερα η αντιμετώπιση των προβλημάτων να μην είναι τόσο επώδυνη. Σε ένα περιβάλλον οικονομικής κρίσης, με παρατεταμένη ύφεση, αυξανόμενη ανεργία και μείωση του παραγωγικού ιστού της χώρας δεν υπάρχει άλλη λύση εκτός από το να αλλάξουμε συμπεριφορά και να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους, αν θέλουμε να βρεθούμε πάλι σε τροχιά ανάπτυξης.

Η ενέργεια επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνεχώς αυξανόμενη οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου οδήγησαν σε μια αύξηση των ενεργειακών αναγκών χωρίς όμως να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ορθολογικά.

Σήμερα ο ρυθμός αύξησης των ενεργειακών αναγκών αποτελεί παρελθόν και πλέον χρόνο με το χρόνο ο ρυθμός μειώνεται σημαντικά σε όλους τους τομείς κατανάλωσης ενέργειας. Είναι η πρώτη φορά που θα μπορούσαμε να δεσμευτούμε για την επίτευξη των στόχων μείωσης της κατανάλωσης το 2020. Δυστυχώς όμως αυτό δεν οφείλεται στην ευρεία προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά στην πτώση του βιοτικού επιπέδου και στη συρρίκνωση του βιομηχανικού και του τριτογενούς τομέα.

Η μοναδική λύση είναι η συγκράτηση, κατ’ αρχήν, των σημερινών επιπέδων και η σταδιακή ορθολογική αύξηση τους στο άμεσο μέλλον. Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό παράγοντα στην προσπάθεια αυτή, διότι μέσω αυτής μπορούν να μειωθούν σημαντικά οι λειτουργικές δαπάνες για την ενέργεια χωρίς να μειωθεί η χρήση. Η εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται πιο ελκυστική αν σκεφτεί κανείς ότι το κόστος ενέργειας αυξάνεται συνεχώς.

Λόγω της οικονομικής κατάστασης, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής, αποτελεί η σταδιακή προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας με παροχή φθηνών υπηρεσιών και επεμβάσεις μηδενικού ή χαμηλού κόστους και τεκμηριωμένο μελλοντικό σχεδιασμό.

Βασικό εργαλείο για την προώθηση της νέας αυτής πολιτικής αποτελούν οι εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs) που λειτουργούν με σκοπό την ενεργειακή αποδοτικότητα σε όλο το φάσμα του ενεργειακού συστήματος (παραγωγή, μεταφορά και τελική χρήση ενέργειας).

Εμείς, η helesco, η πρώτη ολοκληρωμένη εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, αναπροσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας με σκοπό να βοηθήσουμε όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και να συμβάλουμε στην γενικότερη ανάπτυξη αλλά και στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων που προκύπτουν από τις διεθνείς δεσμεύσεις.

Γιώργος Καμάρας
Διευθύνων Σύμβουλος

 
     
Μια νέα γλώσσα
Ενέργεια

Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας. Περιλαμβάνει: ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο, υγραέριο, κάθε καυσίμο που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη όπως και για τηλεθέρμανση και τηλεψύξη, άνθρακας, λιγνίτης, τύρφη, καύσιμα κίνησης (πλην των καυσίμων αεροσκαφών και των καυσίμων πλοίων), ΑΠΕ – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περισσότερα...
Εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ/ESCO)

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή/και άλλα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις ή οίκημα ενός χρήστη και στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει κάποιον οικονομικό κίνδυνο. Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών βασίζεται (συνολικά ή εν μέρει) στην επίτευξη των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης και στην τήρηση των λοιπών συμφωνούμενων κριτηρίων επίδοσης.

Περισσότερα...
 
 
 
  Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.