«Θα καθορίστούν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης (kWh/m²) για τα νέα και ανακαινισμένα κτήρια.»
 
 
 
 
 
Σχεδιάζουμε υπηρεσίες για την καλύτερη δυνατή απόδοση των οργανισμών μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της σωστής αξιοποίησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
 
   
 
Στο κέλυφος του κτιρίου
 
 
  • Μόνωση (θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, οροφής, θερμογεφυρών, αεροστεγάνωση με σφράγισμα αρμών και πλαισίων κλπ.).
  • Αντικατάσταση υφιστάμενων ανοιγμάτων (πλαίσια, υαλοπίνακες) με νέα βελτιωμένων θερμικών και οπτικών ιδιοτήτων.
  • Εφαρμογή διατάξεων εξωτερικής και εσωτερικής σκίασης (τέντες, παντζούρια, κατακόρυφα ή οριζόντια κινητά ή σταθερά σκίαστρα, έγχρωμα και αντανακλαστικά φιλμ, κουρτίνες, περσίδες κλπ.).
 
     
Μια νέα γλώσσα
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών, συμπεριφορικών ή/και οικονομικών αλλαγών.

Περισσότερα...
Μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Όλες οι δράσεις που κανονικά οδηγούν σε επαληθεύσιμη ή μετρήσιμη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Περισσότερα...
 
 
 
  Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.