Εφαρμογή / υλοποίηση
 
 

Μετά τη φάση σχεδιασμού, συντάσσουμε την προσφορά για την ολοκλήρωση της εφαρμογής. Εφόσον ο ενεργειακός καταναλωτής είναι σύμφωνος με την προσφορά, υπογράφεται σύμβαση σύμφωνα με την οποία η helesco εγγυάται να υλοποιήσει τις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, ενώ ο ενεργειακός καταναλωτής δεσμεύεται να εξοφλεί την helesco σύμφωνα με το μειωμένο ενεργειακό κόστος που προκύπτει από τις επεμβάσεις. Αυτή η φάση περιλαμβάνει μελέτη εφαρμογής, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και πιθανώς, εκπαίδευση προσωπικού.

 
     
Μια νέα γλώσσα
Ενεργειακή υπηρεσία

Το φυσικό όφελος, χρησιμότητα ή πλεονέκτημα που προκύπτει από συνδυασμό ενέργειας με ενεργειακώς αποδοτική τεχνολογία ή/και ενέργεια, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τις εργασίες, τη συντήρηση και τον έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. Παρέχεται βάσει συμβάσεως και υπό κανονικές συνθήκες έχει αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιμη (με μέτρηση ή εκτίμηση) βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή/και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Περισσότερα...
 
 
 
 
Ενέργεια. Όση χρειάζεται. Όπου χρειάζεται.